تبلیغات
انقلاب اسلامی ، بیداری آخرالزمان - گزارش لحظه به لحظه از آشوب های کوی دانشگاه تهران در سال 78/ قسمت سوم
نویسنده :عباس جندقیان
تاریخ: دوشنبه 20 تیر 1390 01:44 ب.ظ

روز دوشنبه تاریخ 21/4/87

  ساعت 20/2 بامداد یك دستگاه خودرو با مشخصات معلوم در مقابل كوی دانشگاه حاضر گردیده و مقادیری تغذیه و شیشه (ظاهراً جهت ساختن كوكتل و ...) به آنها رسانیده است.

  ساعت 40/2 بامداد تعداد دو دستگاه خودرو یك دستگاه موتوسیكلت (با مشخصات معلوم) مقادیری چوب و چماق و تعدادی جعبه به دانشجویان كوی دانشگاه میرسانند.

  ساعت 15/10 تعدادی حدود 70 الی 80 نفر در مقابل سر در دانشگاه تهران حضور دارند و تعداد آنها رو به افزایش میباشد.

  ساعت 36/10 در مقابل در دانشگاه كارت افراد را بررسی مینمایند و افراد دانشجو را جهت تحصن به داخل مسجد دانشگاه هدایت مینمایند.

  ساعت 30/11 تعدادی حدود 30 نفر در مقابل كوی دانشگاه حضور دارند و قابل توجه است كه افرادی كه وارد آن محدوده میشوند پس از شناسایی توسط كارت دانشجویی وارد كوی دانشگاه میشوند و سپس با اتوبوسهای داخل كوی به سمت دانشگاه تهران میروند.

  ساعت 35/11 در مقابل دانشكده فنی (داخل محوطه دانشگاه تهران) صدای انفجاری همراه با تجمع دانشجویان شنیده میشود.

  ساعت 45/11 در مقابل سردر دانشگاه تهران اطلاعیهای نصب شده است با این عنوان كه ساعت 30/14 جهت مراسم عزاداری به كوی دانشگاه مراجعه نمایید.

  ساعت 15/12 اعلام میگردد مقام معظم رهبری پیام خاص و مهمی صادر فرمودهاند كه در رأس ساعت 14 از اخبار صدا و سیما پخش خواهد شد.

  ساعت 30/12 داخل مسجد دانشگاه كاملاً مملو از دانشجو است و در اطراف محوطه مسجد تا فلكه آبنما نیز دانشجویان مستقر هستند و هر چند لحظه یك نفر برای دانشجویان سخنرانی مینماید.

  ساعت 35/12 در مقابل دانشگاه تهران تعدادی حدود
سه هزار نفر لحظاتی به بیرون دانشگاه آمده و سپس مجدداً به داخل دانشگاه راهنمایی گردیدند.

  ساعت 40/12 در مقابل سر در دانشگاه تهران پلاكاردهایی به مضامین ذیل دیده میشود: «حلول روح سعید امامی را در ناطق نوری، زادسر، باهنر، رسولینژاد تسلیت می‌‌گوییم. در مجلس ششم پوزه امامیها رابه خاك خواهیم مالید،انصار، دانشجوها را به خاك و خون كشیدند، ملت ایران درخت تنومند آزادی را با خون خود آبیاری میكند.»

  ساعت 50/12 تعدادی حدود 900 نفر از خیابان انقلاب به سمت میدان فلسطین در حركت هستند و در حال حاضر به پمپ بنزین وصال رسیدهاند.

  ساعت 05/13 تعداد دانشجویان 1500 نفر از چهار راه ولیعصر به داخل خیابان ولیعصر در حركت هستند. نیروی انتظامی قصد دارد عناصر اصلی راهپیمایی و كسانی كه دوربین به همراه دارند را توقیف و دستگیر نماید و شعارهای ذیل را سر میدهند: «نیروی انظامی مرگت باد میكشم میكشم آنكه برادرم كشت.»

  ساعت 25/13 خودرو (با مشخصات معلوم) از سمت كوی دانشگاه با سلاح سرد به سمت دانشگاه تهران در حركت است و طی مسیر نیز چندین مورد درگیری این خودرو گزارش شده است.

  ساعت 30/13 در میدان ولیعصر تعدادی حدود 1500 نفر با عوامل نیروی انتظامی درگیر میشوند و یك دستگاه خودرو نیروی انتظامی را واژگون مینمایند و ناجا نیز اقدام به تیراندازی هوایی نموده است.

  ساعت 35/13 دانشجویان اقدام به آتش زدن ماشین نیروی انتظامی مینمایند و دانشجویان (1500 نفر) به سمت شمال و غرب میدان ولیعصر در حال تخریب و فرار میباشند و همچنین در ابتدای خیابان ولیعصر مقابل سینما قدس اقدام به آتش زدن یك حلقه لاستیك نمودهاند.

  ساعت 45/13 در میدان ولیعصر داخل خودرویی كه آتش گرفته شده، مقادیری مهمات وجود دارد كه در حال انفجار میباشد.

  ساعت 50/13 یك دستگاه موتوسیكلت متعلق به فردی حزب الهی در بلوار كشاورز به آتش كشیده شده است.

  ساعت 10/14 تعدادی حدود هفت هزار نفر داخل محوطه دانشگاه تهران میباشند و تعدادی نیز حدود دو هزار نفر در حوالی دانشكده فنی تظاهرات نموده و شعارهای ذیل را سر میدهند: «ما پیرو حسینیم سازش نمیپذیریم نیروی انتظامی تسلیت تسلیت.»

  ساعت 30/14 در حین سخنرانی مقام معظم رهبری كه در تریبون دانشگاه پخش میشد تعدادی حدود دو هزار نفر اقدام به راهپیمایی و شعار دادن در حوالی دانشكده فنی مینمایند.

  ساعت 45/14 تعداد 500 نفر كه از خیابان حجاب به سمت دانشگاه تهران آمده بودند به دانشگاه میرسند و ظاهراً قصد دارند كه به داخل دانشگاه رفته و كل جمعیت را به بیرون بكشانند.

  ساعت 55/14 در جنوبی دانشگاه تهران شكسته شده و جمعی (حدود 1500 نفر) به داخل دانشگاه هجوم میبرند.

  ساعت 15 دانشجویانی كه به داخل دانشگاه رسیدهاند قصد خارج كردن دانشجویان دیگر را دارند و شعارهای ذیل را سر میدهند: «تحكیمی سازشكار محكوم باید گردد.» عناصر دفتر تحكیم سعی مینمایند كه دانشجویان را در داخل دانشگاه نگه دارند اما در مقابل، دانشجویان میگویند كه اگر بمانیم لحظه لحظه تعدادمان كمتر میشود.

  ساعت 17/15 تعدادی در مقابل در دانشگاه (حدود 500 نفر) اقدام به پارهكردن عكس مقام معظم رهبری مینمایند.

 

ساعت 45/15 حدود 1500 نفر از چهارراه نواب به سمت آزادی در حركتند و هر لحظه به تعداد آنها اضافه میشود و ناجا از كنترل آنها معذور است.

  ساعت 10/16 اغتشاشگران در مسیر آزادی در مقابل كلانتری، قصد تعرض داشتند كه با برخورد ناجا متفرق شدند.

  ساعت 25/16 یكی از عناصر دفتر تحكیم وحدت پشت تریبون رفته و پس از تشكر از سخنان رهبری آن را كافی ندانسته و سپس اقدام به سر دادن شعارهای ذیل نموده و خواستار اعدام لطفیان شدهاند: «فرمانده كل قوا خاتمی خاتمی مرگ بر استبداد خمینی كجایی خاتمی تنها شده.»

  ساعت 15/18 در مقابل در اصلی دانشگاه تعدادی حدود 700 نفر حاضر هستند.

  ساعت 30/18 محورهای سخنان افراد داخل دانشگاه و دانشجویان به شرح ذیل میباشد: 1- توماری در خصوص مجلس خبرگان تهیه نماییم كه از رهبری توضیح بخواهد و مجلس خبرگان به وظایف قانونی خود عمل كند. 2- ما باید كاری بكنیم كه نیروی انتظامی در اختیار دولت قرار بگیرد. 3- اگر آقای خاتمی بخواهد در قضیه دانشجویان كوتاه بیاید ما از او حمایت نخواهیم كرد.

  ساعت 45/18 حدود 1200 نفر در سر در دانشگاه تهران اقدام به سوزاندن روزنامههای مخالف خود نموده و سپس اقدام به هوكردن مینمایند.

  ساعت 35/19، 3000 نفر در میدان انقلاب با ناجا درگیر شدند و ناجا گاز اشكآور پرتاب كرده و افراد متفرق شدند.

  ساعت 45/19 حدود 1500 تا 2000 نفر جلوی دانشگاه آتش روشن كردند و كوچهها توسط مردم مسدود شده و شعار ناسزا میگویند.

  ساعت 55/19 دانشجویان صندلیهای دانشگاه تهران را به بیرون آورده و آتش میزنند.

  ساعت 55/19 خیابان 16 آذر توسط مردم بطور كامل مسدود شده است.

  ساعت 57/19 شیشههای كیوسك پاسگاه راهنمایی و رانندگی در میدان انقلاب توسط اغتشاشگران بطور كامل شكسته و سپس به آتش كشیده میشود.

 

ساعت 05/20 در خیابان جمالزاده شیشههای یكی از مغازهها شكسته شده و وسایلش را نیز به بیرون آورده و آتش زدند. عوامل ناجا گاز اشكآور پرتاب مینمایند.

  ساعت 10/20 تعدادی حدود 2 هزار نفر از دانشجویان كه مقابل دانشگاه بودهاند اقدام به تخریب شیشههای اماكن مقابل دانشگاه كردند و كیوسك سردر دانشگاه را نیز آتش زدند. ناجا نیز اقدام به پرتاب گاز اشكآور نموده است.

  ساعت 20/20 تعداد 300 نفر در مقابل كوی دانشگاه به سمت پائین در حركتاند و این شعار را تكرار میكنند كه «ما منتظر اسلحه هستیم!»

  ساعت 40/20 تعداد 100 الی 150 نفر از نیروهای مردمی در اطراف میدان حركت مینمایند و شعارهای ذیل را سر میدهند: «الله اكبر، وای اگر خامنهای حكم جهادم دهد - منافق حیا كن دانشگاه را رها كن.»

  ساعت 50/20 تعدادی حدود 40 عدد كوكتل از داخل دانشگاه تهران در عرض چند دقیقه پرتاب شده است.

  ساعت 05/21 نیروهای ناجا به داخل دانشگاهگاز اشكآور زدهاند و یك درخت نیز توسط دانشجویان آتش گرفته است.

  ساعت 10/21 بانك ملت نرسیده به جمالزاده در خیابان آزادی توسط اغتشاشگران به آتشكشیده میشود و رایانههای بانك را به وسط خیابان پرتاب مینمایند.

  ساعت 25/21 در خیابان جمالزاده یكی از اتوبوسهای شركت واحد به آتشكشیده شده است.

  ساعت 25/21 تعدادی حدود 2هزار نفر كه در مقابل دانشگاه بودند اقدام به تخریب كیوسك سر در دانشگاه میكنند. موكتهای محوطه سرپوشیده نماز جمعه توسط دانشجویان به آتش كشیده میشود. صندلیها و نیمكتهای دانشگاه و همینطور پلاكاردهای محوطه سرپوشیده نماز جمعه توسط دانشجویان به آتش كشیده می شود.

  ساعت 25/21 در مسجد جامع سه راه جمهوری تعدادی از عناصر حزباللهی (حدود 2هزار نفر) آماده جهت انجام هرگونه واکنش احتمالی میگردند و شعارهای ذیل را سر میدهند: «ماشاءاللهحزبالله- وای اگر خامنهای حكم جهادم دهد...»

  ساعت 45/21 سخنگوی دفتر تحكیم وحدت در طول درگیریهای دانشگاه دائماً با مسئولان از جمله تاجزاده در ارتباط میباشد.

  ساعت 00/22 آقای تاجزاده در تماس با دانشجویان، در شمال را جهت خروج دانشجویان تأمین امنیت نموده است.

  ساعت 25/22 بین توحید و چهارراه باقرخان لاستیك آتش زده شده است و تعداد 100 نفر نیز از اغتشاشگران تجمع نمودهاند.

  ساعت 40/22 حد فاصل چهارراه طالقانی و ولیعصر تعدادی از اغتشاشگران اقدام به پخش زباله و آجر در خیابان نموده و خیابان را مسدود كردهاند

  ساعت 40/22 یك كامیون خاك در خیابان باقرخان خالی شده و خیابان را مسدود مینماید.

  ساعت 23 خیابان كارگر تقاطع جلال آل احمد توسط 30 نفر از دانشجویان مسدود شده است.

  ساعت 23 میدان انقلاب به سمت آزادی حوالی نوفلاح یك دستگاه اتوبوس به آتش كشیده شده است.

  ساعت 10/23 در خیابان كارگر پائینتر از كوی دانشگاه 3 كامیون مصالح خالی نمودهاند.

 

ساعت 35/23 تعداد 200 نفر در مقابل بیمارستان شریعتی زباله خالی كردهاند. در ضمن این افراد كه نقابدار هستند، با عناصر حزباللهی درگیر میشوند.

  ساعت 50/23 حدود 800 نفر از دانشجویان با تعدادی حدود 500 نفر از عناصر حزبالله در بیرون از خوابگاه درگیر شدهاند و دانشجوها از داخل دانشگاه چندین كوكتل به بیرون پرتاب مینمایند.

  ساعت 24 در امیرآباد، تقاطع اتوبان جلال آلاحمد یك دستگاه موتوسیكلت توسط چند نفر از اغتشاشگران كه یكی از آنها مست بوده است به آتش كشیده میشود و صاحب موتور نیز فرار میكند.

 

ادامه دارد
موضوع: تیر ماه،

جستجو در وبلاگ
درباره من
موضوعات
لینک های مفید
فروشگاه مجله و کتاب الکترونیکی کیوسک 724
گالری والپیپر و عکس پس زمینه والپیپرهای ایرانی
قالب های حرفه ای وبلاگ
مجله تفریحی سرگرمی جزیره نشین
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :