تبلیغات
انقلاب اسلامی ، بیداری آخرالزمان - گزارش لحظه به لحظه از آشوب های کوی دانشگاه تهران در سال 78/ قسمت دوم
نویسنده :عباس جندقیان
تاریخ: شنبه 18 تیر 1390 09:25 ب.ظ
روز یكشنبه تاریخ 20/4/78

  ساعت 10 تعدادی از دانشجویان (مقابل كوی دانشگاه) به خودروهای عبوری، عكس آقای خاتمی را میچسباندند.

  ساعت 10:20 تعدادی از جمعیت داخل كوی دانشگاه اعلام نمودهاند كه امروز با توجه به بازی استقلال پیروزی در استادیوم آزادی در آنجا حاضر گردند و علاوه بر ناآرام نمودن استادیوم بعد از بازی بزرگراه تهران كرج را نیز مسدود نمایند.

  ساعت 10:30 تعداد 700 نفر داخل كوی دانشگاه و تعداد 500 نفر بیرون از كوی دانشگاه تجمع كرده و تعدادی حدود 70 نفر در سردر دانشگاه تهران حاضر هستند و یك نفر نیز علیه روحانیت در حال صحبت كردن میباشد.

http://www.rajanews.com/Files_Upload%5C30785.jpg

  ساعت 10:30 مقابل كوی دانشگاه تعدادی از دانشجویان اقدام به ایست و بازرسی خودروهای عبوری مینمایند.

  ساعت 11:50 جمعیت حاضر در كوی دانشگاه حدود 2000 نفر میباشند كه عدهای محدود شعار: «خاتمی خاتمی واكنش واكنش» را سر میدهند.

  ساعت 12:10 عبدالله نوری شروع به سخنرانی در كوی دانشگاه نموده است و شعارهای «آزادی اندیشه همیشه همیشه،ای ملت با غیرت حمایت حمایت، استقلال آزادی جمهوری ایرانی،رهبر ملی ما خاتمی، ایران شده فلسطین مردم چرا نشستین» را سرمیدهند. شایان ذكر است كه به تعداد دانشجویان هر لحظه افزوده میشود و مضمون سخنرانی در خصوص مسببین حادثه و اطلاعیه دیشب شورای امنیت تهران میباشد.

  ساعت 12:15 تعدادی حدود 500 نفر مقابل دانشگاه با هدایت یكی از عناصر دفتر تحكیم وحدت به سمت میدان انقلاب حركت مینمایند. در راهپیمایی اعلام شده است كه هر گونه دوربین عكاسی یا دوربین فیلمبرداری در مسیر شكسته شود. شعارهایی كه سر داده میشود عبارتند از: «خاتمی خاتمی حمایت حمایت»

  ساعت 12:35 دانشجویانی كه از سمت میدان انقلاب به سمت كوی دانشگاه حركت می‌‌كنند به 3000 نفر رسیده است و شعارهای ذیل را سر میدهند: «دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد، ایران شده فلسطین مردم چرا نشستین، خاتمی خاتمی حمایت حمایت،الله اكبر.»

  ساعت 12:55جمعیتی حدود 100 نفر از عناصر حزبالهی به صورت پراكنده با دانشجویان مشغول صحبت میباشند.

  ساعت 13:10 درگیریهای پراكنده بین عناصر حزبالهی و دانشجویان در تقاطع جلالآلاحمد و كارگر دیده میشود.

  ساعت 14:05 برخی از دانشجویان در كوی دانشگاه اقدام به جمعآوری چوب، میله و كوكتل میكنند.

  ساعت 14:30 تعدادی گشت موتوری از دانشجویان تشكیل گردیده است و با تلفن همراه با یكدیگر تماس دارند و به صورت كاملاً سازمانیافته در هر نقطهای كه به مورد مشكوكی برخورد نمایند، برخورد میكنند.

http://www.rajanews.com/Files_Upload%5C30786.jpg

  ساعت 14:40 بنا بر گزارشات دریافتی قرار است عزتالله سحابی از عناصر وابسته به نهضت آزادی و مدیر مسئول مجله «ایران فردا» تا دقایقی دیگر جهت سخنرانی به داخل كوی دانشگاه بیاید. همچنین عناصر نهضت قرار است فردا نیز ساعت 10 صبح از ابراهیم یزدی برای سخنرانی دعوت نمایند و همچنین قصد عناصر نهضت این است كه جمعیت را به سمت صدا و سیما هدایت نمایند.  یك دستگاه خودرو (با مشخصات معلوم) با دو سرنشین خانم اقدام به تهیه چوب و سلاح سرد جهت تجمع‌‌كنندگان مینمایند.

  ساعت 14:55خانم فائزه هاشمی به جمع دانشجویان خوابگاه پیوسته است.

  ساعت 15 تعدادی كاریكاتور مبنی بر اینكه یك نظامی سگی با قلاده و زنجیر در دست داشته است توزیع گردیده است.

  ساعت 15:15 شایعهای مبنی بر حركت دانشجویان در ساعت 17 بعدازظهر به سمت بیت رهبری شنیده شده است.

  ساعت 20/15 یك عدد ساك دستی ورزشی بزرگ كه حاوی اشیای سنگینی در داخل آن بوده است و دو نفر آن را حمل میكردند و از ضلع شمالی كوی دانشگاه به سمت جنوب حمل مینمایند.

  ساعت 15:30 اطلاعیهای با امضای آقای منتظری در خصوص محكومیت نیروی انتظامی منتشر و توزیع گردیده است.

  ساعت 15:45 تعدادی حدود 300 نفر از دانشجویان آزاد در نظر دارند از میدان انقلاب به میدان آزادی حركت نمایند و تعدادی نیز حدود 50 نفر از این جمعیت قصد درگیری با عوامل انتظامی را دارند.

  ساعت 15:50جمعیتی حدود 3 هزار نفر كه در تقاطع جلال آل احمد و كارگر میباشند درعین اینكه خیابان را مسدود مینمایند اقدام به شعار دادن به شرح ذیل میكنند: «یا مرگ یا آزادی ایران شده فلسطین مردم چرا نشستین خاتمی خاتمی استعفا استعفا.»

  ساعت 15:55 اعلام شده است كه مهندس سحابی مدیر مسئول ماهنامه «ایران فردا» و از عناصر نهضت آزادی در حال سخنرانی میباشد.

  ساعت 16:10 تعدادی حدود 100 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اقدام به حركت در خیابان كارگر به سمت كوی دانشگاه با سر دادن شعارهای ذیل مینمایند: «مرگ بر استبداد برادر دانشجو بپاخیز»

  ساعت 16:15 در تقاطع كارگر (امیرآباد) درگیری بین تعدادی از دانشجویان و عناصر نیروی انتظامی به جهت حمله به خودرو نیروی انتظامی و به قصد تخریب آن صورت میگیرد و دانشجویان نیز اقدام به پرتاب نارنجك دستی مینمایند (یك عدد)و نهایتاً پس از خرد شدن شیشههای خودرو نیروی انتظامی، متواری میگردند.

http://www.rajanews.com/Files_Upload%5C30778.jpg

  ساعت 17 اكبر گنجی اقدام به سخنرانی مینماید كه میتوان گفت تندترین سخنران بوده است. وی در بخشی از سخنانش اظهار میدارد كه: كودتاها همیشه در تابستان صورت گرفته و این كودتا نیز قرار بود در تابستان صورت بگیرد. گروههای فشار میخواهند جامعه مدنی را از بین ببرند. آنها اول پروژه محرم را دنبال میكردند چون لو رفت حالا پروژه تابستان را پیگیری میكنند.

  ساعت 17:25 تعداد 100 نفر از دانشجویان با در دست داشتن چوب و ضمن بستن صورتهایشان به سمت میدان انقلاب در حركت میباشند.

  ساعت 17:50 دانشجویان اعلام نمودهاند كه فردا ساعت 10 صبح در مسجد دانشگاه تهران تجمع خواهند نمود.

  ساعت 18:15 آقایان سید هادی خامنهای و محتشمی پور وارد كوی دانشگاه شدند كه چندان مورد استقبال واقع نشده و مجبور به ترك كوی دانشگاه شدهاند.

  ساعت 19:30 جمعیتی حدود 150 نفر از دانشجویان در خیابان فاطمی در حال حركت به سمت وزارت كشور میباشند.

  ساعت 19:40 جمعیتی در حدود 300 نفر مقابل وزارت كشور حضور دارند و یك طرف خیابان مسدود گردیده است و شعارهایی بدین مضمون سر میدهند: «ایران شده فلسطین مردم چرا نشستین الله اكبر» لازم به ذكر است این جمعیت در حال حركت به سمت خیابان ولیعصر میباشند.

  ساعت 20:10 جمعیتی در حدود 300 نفر در خیابان ولیعصر در حال حركت به سمت میدان ولیعصر میباشند كه از بین این جمعیت حدود 60 الی 70نفر نقاب زدهاند. در ساعت 15/20 این جمعیت به میدان ولیعصر رسیده است.

  ساعت 20:30 جمعیت ذكر شده در خبر قبل در حال حركت به سوی چهار راه ولیعصر بوده و در حال پیوستن به تماشاگران فوتبال میباشند در ضمن شیشه اتوبوسها را میشكنند و شعارهایی بدین مضمون سر میدهند: «ملت ما میمیرد ذلت نمیپذیرد دانشجو دانشجو حمایت حمایت مجلس فرمایشی تعطیل باید گردد.»

  ساعت 20:55 برابر گزارشات دریافتی امروز بعد از ظهر یك نفر از سه نفر مجروحان حادثه كوی دانشگاه افسر وظیفه سپاه پاسداران به نام ابراهیمنژاد اهل پلدختر كه به عنوان مهمان در كوی دانشگاه بوده، در بیمارستان درگذشته است كه فرد یاد شده تنها كشته شده این حادثه میباشد.

  ساعت 21:50 تعدادی حدود 700 نفر از برادران بسیجی از تقاطع جمهوری - ولیعصر به سمت بالا حركت مینمایند.

  ساعت 21:15 تعدادی حدود دو  هزار نفر از جلال آل احمد به سمت كردستان در حركت هستند.

  ساعت 21:20 دكتر معین به همراه 1000 نفر در كوی دانشگاه هستند و اعلام نمودهاند كه امشب در كوی میمانند و فردا ساعت 10 صبح برای تحصن به مسجد دانشگاه تهران میروند.

  جمعیتی در حدود 2500 نفر در خیابان ولیعصر به سمت شمال در حال حركت و شعار میدهند: «20 سال سكوت تمام شد، مردم قیام شروع شد ای ایران بتشكن بت بزرگ را بشكن آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه.»

مسیر حركت جمعیت مزبور به شرح ذیل میباشد: كوی دانشگاه خ جلال آل احمد كاج مقابل وزارت كشور ولیعصر به سمت شمال صدا و سیما.

  ساعت 21:50 جمعیت 2500 نفر از دانشجویان به مقابل وزارت كشور رسیدهاند تعدادی حدود 2000 نفر از سمت كوی دانشگاه به سمت میدان انقلاب در حركت هستند.

  ساعت 22 جمعیت 1000 نفری تقاطع جلال آل احمد و امیرآباد را مسدود كردهاند. ساعت 05/22 جمعیتی در حدود 3000 نفر از فاطمی وارد خیابان ولیعصر شدند و به سمت شمال در حركت هستند و شعاری بدین مضمون سر میدادند: «ای ایران بتشكن بت بزرگ را بشكن.»

ادامه دارد

موضوع: تیر ماه،

جستجو در وبلاگ
درباره من
موضوعات
لینک های مفید
فروشگاه مجله و کتاب الکترونیکی کیوسک 724
گالری والپیپر و عکس پس زمینه والپیپرهای ایرانی
قالب های حرفه ای وبلاگ
مجله تفریحی سرگرمی جزیره نشین
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :