تبلیغات
انقلاب اسلامی ، بیداری آخرالزمان - گزارش لحظه به لحظه از آشوب های کوی دانشگاه تهران در سال 78/ قسمت اول
نویسنده :عباس جندقیان
تاریخ: جمعه 17 تیر 1390 09:23 ب.ظ
آتش بیاران معرکه و شعار ایران شده فلسطین مردم چرا نشستین!

حادثه كوی دانشگاه در 18 تیر 1378 یكی از حوادث ناگوار تاریخ معاصر است كه ابعاد مختلفی از آن تاكنون مورد بررسی قرار گرفته است. ناآرامی كوی دانشگاه در تیرماه سال 78 كه به بهانه توقیف روزنامه سلام آغاز شد و تا چند روز پس از آن نیز ادامه داشت، اینگونه رقم خورد كه ساعت 21 پنجشنبه 17 تیرماه تعدادی افراد با هویت نامعلوم با در دست داشتن پلاكاردهایی با مضمون اعتراض به توقیف «سلام» در مقابل سینمای كوی دانشگاه تجمع كردند و با تحریك دانشجویان و پخش اعلامیه جرقههای اولیه آشوب را ایجاد كردند و این عده با گذشت كمتر از یك ساعت با خروج از كوی اقدام به تجمع غیرقانونی و سردادن شعار در خارج از كوی كردند و با حمله به تعدادی خودرو، فضای رعب و وحشت ایجاد كردند. تلاش نیروی انتظامی برای بازگرداندن دانشجویان به خوابگاه بینتیجه میماند و رفته رفته تظاهركنندگان با نیروهای انتظامی حاضر در صحنه درگیر شدند، تحركاتی كه با تحریكات انجمن اسلامی دانشجویان و برخی چهرههای سیاسی رفته رفته شدت مییافت با حمایت سلیمانی معاون امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران همراه شد و این حمایتها جسارت تظاهركنندگان به عوامل انتظامی را بیشتر و بیشتر میكرد. نیمه شب 18 تیرماه، تشنج در خیابانهای اطراف كوی شدیدتر شد، شكستن شیشههای مهدكودكی در مقابل كوی، آتش زدن لاستیك و حمله به خودروها و بستن معابر و هجوم به ناجا و گروگان گرفتن سه سرباز نیروی انتظامی چاشنی درگیریهای 18 تیر شد و تا صبح ادامه داشت و سخنرانیهای تحریكآمیز اعضای انجمن اسلامی دانشجویان بر آتش آشوبها میافزود. دستور خروج ناجا از صحنه درگیریها پس از جلسه شورای تأمین استان موجب شد تا تعدادی از عناصر مشكوك نیز وارد صحنه شوند و درگیریها تا عصر جمعه 18 تیرماه ادامه داشت و پرتاب كوكتل به سمت عوامل نیروی انتظامی مستقر در مقابل كوی دانشگاه به آتش گرفتن دو تن از عوامل وظیفه انتظامی منجر شد. موسوی لاری و مصطفی معین وزرای كشور و آموزش عالی به دانشجویان كوی ملحق شدند، اما تجمعكنندگان به موسوی لاری حملهور شدند، در این میان بعضی فعالان سیاسی از جمله فائزه هاشمی، مجید انصاری و فاطمه كروبی به نوبت در جمع دانشجویان حاضر شدند. بعد از غائله 18 تیرماه بود كه مصطفی معین با استعفای خود، برخورد با تجمعكنندگان را «حمله به حریم امن دانشجو» خواند و سیدمحمد خاتمی از آن به عنوان تاوان افشای قتلهای زنجیرهای یاد كرد.

 

روز شنبه- تاریخ 19/4/78

  ساعت 00:20 بامداد تعداد سه عدد كوكتل از طرف دانشجویان به سمت عوامل انتظامی پرتاب میگردد كه آنان مجبور به عقبنشینی میشوند، گفته میشود كه طی دقایق گذشته سه نفر در خیابان امیرآباد شمالی خارج از كوی دانشگاه به شكل نامشخصی با سلاح گرم مجروح گردیدهاند.

  ساعت 00:40 بامداد تعدادی از دانشجویان شعار «عزا عزاست امروز خاتمی بت شكن صاحب عزاست امروز» را سر میدهند.  نوشتهای با مضمون «5 شهید به نامهای رهبری، ذاكری، سهرابی و امامی» به چشم میخورد. شایان ذكر است یكی از افراد حاضر در محل مذكور شایعه نموده، شهدای فوق توسط كماندوها شهید شدهاند.

  ساعت 9:30 محدوده در اصلی كوی دانشگاه (100 متر بالاتر و 100 متر پائینتر از در) كاملاً توسط دانشجویان بسته شده است.

http://www.rajanews.com/Files_Upload%5C30780.jpg

دانشجویان نگذاشتهاند كه عوامل شهرداری صبح امروز بقایای آتش و... از روزهای قبل را تمیز نمایند و همچنین اعلام نمودند كه امروز ساعت 11 صبح در مقابل در دانشگاه تهران تحصن خواهند نمود. همچنین در این روز، روزنامه خرداد با تیتر درشت در صفحه اولش نوشت: «كوی دانشگاه به خون كشیده شد.»

  ساعت 10:35 تعدادی حدود 1000 نفر از دانشجویان لحظاتی در میدان انقلاب مینشینند و پس از گردش دور میدان انقلاب به سمت دانشگاه تهران حركت مینمایند.

  تعدادی حدود 1500 نفر در حوالی خیابان 16 آذر به سمت دانشگاه تهران در حركت هستند. دقایقی بعد دانشجویان در مقابل در دانشگاه رسیدهاند و تجمع كنندگان اصرار دارند در اصلی دانشگاه را باز نمایند و برخی نیز در حال شكستن در میباشند.

تعدادی حدود 500 نفر به داخل دانشگاه رفته و شعارهای ذیل را سر میدهند:

مرگ بر انصار حزب شیطان- دانشجو دانشجو بپا خیز برادرت كشته شد. چوب و چماق و چاقو دیگر اثر ندارد- عزا عزاست امروز- دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد- زندانی سیاسی آزاد باید گردد- نیروی انتظامی نیروی صهیونیستی.

  ساعت 12 در مقابل دانشگاه تعدادی حدود 4 هزار نفر شعار ذیل را سر میدهند:

«حكومت زور نمیخواهیم پلیس مزدور نمیخواهیم- فرمانده آتاتورك اعدام باید گردد- مرگ بر انحصار- قتل عام دانشجو اصلاح باید گردد.»

  ساعت 12:45 آقای داود سلیمانی معاون وزیر علوم در جمع دانشجویان حاضر شده و سخنانی را با عناوین و سرفصلهای زیر ایراد كرد: «حمله غیرقانونی به دانشجویان- ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروی انتظامی محكوم است.»

  ساعت 13:10 تعدادی از دانشجویان به سمت میدان انقلاب حركت مینمایند و طی مسیر با تعدادی از عناصر حزب اللهی درگیر میشوند، یكی از دانشجویان بشدت مضروب گردیده كه آن را در بالای دست میگیرند و با عناصر حزب اللهی شدیداً درگیر میشوند و موتور یكی از عناصر حزب اللهی را نیز گرفته و آتش میزنند.

  ساعت 14:40 تعدادی حدود 2 هزار نفر در مقابل دانشگاه شعارهای ذیل را سر میدهند: «خوئینی خوئینی حمایتت میكنیم، روزنامه مردمی حمایتت میكنیم، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد، خاتمی خاتمی حمایتت میكنیم.»

  ساعت 16:15 تقاطع فاطمی- امیرآباد تعداد 100 نفر به سمت كوی دانشگاه با شعارهای «میكشم میكشم آنكه برادرم را كشت» حركت میكنند.

http://www.rajanews.com/Files_Upload%5C30783.jpg

  ساعت 17:50 یك دستگاه خودرو بسیج كه از تقاطع جلال آل احمد به سمت كارگر- فاطمی در حركت بوده است با تعدادی از دانشجویان مواجه كه آنها اقدام به تخریب خودرو فوق مینمایند و پس از آسیب از صحنه خارج میگردد.

  ساعت 18:05 جمعیت تظاهركننده در حدود 1500 نفر میباشند كه در تقاطع فاطمی- كارگر در حركت هستند و رویه اوباشگری را در پیش گرفتهاند و در طول مسیر هر فرد حزب اللهی و دارای محاسن و یا خودرو نظامی را مشاهده مینمایند به آن حمله برده و خسارت وارد مینمایند و ظاهراً قصد حركت به سمت وزارت كشور را دارند.

  ساعت 18:20 تعدادی حدود 1200 نفر از داخل كوی دانشگاه سازماندهی شده و قصد حركت به سمت وزارت كشور (و یا پاستور) را داشته و در عین حال در صفوف آنها اختلافاتی درخصوص دعوت از آقای خاتمی افتاده است و همچنین شعار «سپاهی- بسیجی خجالت خجالت» را سر میدادند.

  ساعت 18:30 كمیتهای به نام «كمیته بحران» در كوی دانشگاه تشكیل گردیده است كه به منظور سازماندهی میباشد و تعداد زیادی نیز به عنوان انتظامات با روبان سیاه بر روی بازو سازماندهی شدهاند و اكثر افراد تظاهركننده با پارچه و نقاب صورت خود را پوشاندهاند.

   ساعت 18:40 تعدادی از دانشجویان مقابل وزارت كشور رسیدهاند و با سنگ به سمت ساختمان وزارت كشور حمله و یورش بردهاند.

http://www.rajanews.com/Files_Upload%5C30779.jpg

  ساعت 18:50جمعیت مقابل وزارت كشور شعارهای ذیل را سر میدهند:

«ایران شده فلسطین مردم چرا نشستین حسین الله كرم اعدام باید گردد ما منتظر خاتمی هستیم مجلس صوری نمی‌‌خواهیم، ناطق نوری نمیخواهیم وزیر انقلابی تشكر تشكر (منظور دكتر معین) دانشجو دانشجو تسلیت تسلیت یا مرگ یا آزادی یزدی (رئیس محترم قوه قضائیه) امامی پیوندتان مبارك لطفیان آدمكش اعدام باید گردد و ...»

  ساعت 18:55 از بلندگوی كوی دانشگاه اعلام میگردد كه مراسم تا اذان مغرب ادامه دارد و سپس فردا ساعت 10 صبح در همین مكان تجمع مینمایند.

  ساعت 19:10 آقای تاجزاده مقابل وزارت كشور در جمع دانشجویان صحبت نموده و این در حالی است كه دانشجویان به سخنان وی اهمیتی نمیدهند و به سمت میدان فاطمی در حركت میباشند.

http://www.rajanews.com/Files_Upload%5C30781.jpg

  ساعت 19:50 تعدادی حدود 1500 نفر در میدان فاطمی به سمت ریاست جمهوری حركت مینمایند و همچنین تعدادی حدود 2 هزار نفر به سمت ولی عصر (عج) در حركت میباشند. لازم به ذكر است كه تعداد 4 نفر با بلندگوهای دستی تجمعكنندگان را به سمت دلخواه حركت میدهند و تجمعكنندگان شعارهای ذیل را سر میدهند: « [رهبری] پاسخگو پاسخگو جنتی اعدام باید گردد - علی فلاحیان اعدام باید گردد.»

  ساعت 20:20 تعدادی از دانشجویان چوب و شیشه نوشابه با بنزین 4 لیتری جمعآوری مینمایند و با خودروی (با مشخصات معلوم) تعدادی حدود 10 گالن چهار لیتری تهیه نموده و به تجمعكنندگان میرسانند.

شایان ذكر است گروهی به نام پیمان به تعداد 15 نفر و با تجهیزات،  هماهنگكننده كلیه مراسم میباشند و هدف را اینگونه اعلام نمودهاند كه تا زمانی كه كرجیها (ظاهراً دانشجویان كرج قرار است ملحق شوند) بیایند همزمان به كوی دانشگاه وارد می‌‌شوند و مكرر اعلام مینمایند كه امشب مهمان داریم و مصراً قصد درگیری و آماده شدن جهت درگیری امشب را دارند.

ساعت 50/21 عناصر دانشجو اقدام به ساختن تعدادی حدود 100 عدد كوكتل نمودهاند و در حال افزایش آن نیز هستند. شایان ذكر است كه این كوكتلها در دانشكده فنی (جنب كوی دانشگاه) نگهداری میشوند.

  ساعت 22 ستادی به نام اعاده حیثیت دانشگاه از سوی دفتر تحكیم وحدت اطلاعیهای بدین مضمون منتشر كرد: این تحصن تا مدت نامحدودی ادامه دارد مگر شرط زیر برآورده شود:

«1- بركناری فرمانده نیروی انتظامی، 2- محاكمه مسببین جنایت، 3- عذرخواهی شورای امنیت ملی ایران»

http://www.rajanews.com/Files_Upload%5C30784.jpg

  ساعت 22:30 آقای ابطحی رئیس دفتر ریاست جمهوری در جمع دانشجویان مقابل در كوی دانشگاه حاضر گردید و عناصر دانشجو كه تصورشان این بود كه از مقامات نیروی انتظامی بوده است كلیه شیشههای ماشین او را خرد نمودند. در ساعت 23:30 تعداد 2 هزار نفر داخل كوی دانشگاه و تعدادی حدود 3 هزار نفر نیز بیرون از كوی دانشگاه حضور دارند. یك تیم ویژه جهت بازرسی برای كسانی كه قصد ورود به داخل كوی دانشگاه را دارند را گذاشتهاند كه از ورود افراد دارای بیسیم و سلاح و تلفن همراه جلوگیری به عمل آورند. دانشجویان اعلام نمودهاند كه فردا ساعت 10 صبح مراسم برگزار خواهند نمود و همچنین نمایندگان دانشگاه آزاد نیز كه در دانشگاه حاضر بودهاند اعلام مینمایند كه فردا ساعت 12 ظهر در میدان انقلاب مراسم برگزار مینمایند.

 ادامه دارد

موضوع: تیر ماه،

جستجو در وبلاگ
درباره من
موضوعات
لینک های مفید
فروشگاه مجله و کتاب الکترونیکی کیوسک 724
گالری والپیپر و عکس پس زمینه والپیپرهای ایرانی
قالب های حرفه ای وبلاگ
مجله تفریحی سرگرمی جزیره نشین
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :